BGN
Евристика, ЕООД в Русе | Интернет-магазин Евристика, ЕООД Русе (България)

Евристика, ЕООД

+359 (82) 50-72-75
Контакти

Адрес

България,  Русенска област,  Русе,  7000,  ул. Дунав 10, офис 83

Телефони на предприятието

Дирекция
+359
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!
+359
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!
Отдел продажби
+359
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!

Интернет

Уебсайт:
За компанията

Евристика, ЕООД

Основната цел на Евристика ЕООД е да осигури дългосрочно, стабилно и възходящо бизнесразвитие на клиентите си. За осъществяването на тази цел предлагаме комплексни услуги в следните направления:
● пълно счетоводно обслужване;
● пълно трудово - осигурително обслужване;
● административно - правно обслужване;
● реклама;
● дизайн;
● външно партньорство с водещи експерти и консултанти.


Интегрирането на България в Европейския съюз е интегриране на българския бизнес в световната икономика. Този процес сам по себе си е доста сложен и често свързан с неочаквани усложнения. Ние можем да помогнем за тяхното решаване и за адаптирането на Вашия бизнес към новете изисквания. За това често са нужни специфични решения, които въобще не са свързани със счетоводното обслужване. Чрез предлагането на широка гама от извънсчетоводни услуги, ние сме в състояние да удоволетворим напълно изискванията за възходящо развитие на бизнеса ви. Готовността за решаване на всеки проблем, независимо от неговата сложност, използването на 100% от професионалните ни качества без всякакви уговорки в полза на клиента и влагането на мисъл и въобръжение дори и там където изглежда невъзможно - това са нашите приоритети. Следвайки тази наша основна цел, ние ще ви спестим и достатъчно финансов ресурс, който да инвестирате където пожелаете. Освен че ще ползвате намаление на цените при комплексно обслужване, Вие ще спестите и много време за посещаване на разнообразни инстанции. Така ще можете да се концентрирате върху главните си ръководни задължения. Екипът на Евристика ЕООД се състои от млади и амбициозни специалисти с висше образование и с над десет години практически опит, които с готовност ще Ви помогнат да постигнете още по-добри бизнесрезултати.
СТОКИ И УСЛУГИ
Изготвяне на трудови договори
 
Цена:
39.12 BGN
ТРЗ; ЛС; Труд, работна заплата и личен състав; Личен състав и трудови отношения. Изготвяне на правилник за вътрешния трудов редпо чл.181 от Кодекса на труда. Изискуемост на всички необходими документи за сключване на трудов договор. Изискуемост на всички необходими документи за прекратяване на...
Група: Вътрешна трудова документация
Клон на чуждестранно лице в България - регистрация в Търговски регистър
 
Цена:
586.75 BGN
Съгласно Търговския закон в България, всяко чуждестранно лице, което е с право да извършва търговска дейност съгласно закона на държавата където е основното предприятие, може да регистрира свой клон на територията на страната. Клонът на чуждестранно лице не е юридическо лице, съгласно...
Група: Правни услуги в търговската сфера
Изготвяне на граждански договори
 
Цена:
19.56 BGN
Изготвяне на всички видове т.н. граждански договори Минимизиране на рисковете от прикрити трудови правоотношения. Изготвяне сметки изплатени суми, служебни бележки, протоколи и други
Група: Вътрешна трудова документация
Трудово осигуряване
 
Цена:
19.56 BGN
Акуратни услуги и обслужване на трудово - осигурителните отношения във фирмата. Цени по избор на клиента, съобразно различни методи на ценообразуване. Плащане за свършена работа, а не за престиране на работна сила (трудов договор). Посещение на място при клиента. Отказ от неправомерно...
Група: Консултантски услуги относно трудовото законодателство
Креативен дизайн
 
Цена:
97.79 BGN
Дизайн на фирмен знак, търговска марка. Разработване на цялостна фирмена визия - лого, бланки, визитки, печати и други. Дизайн на рекламни и други презентационни материали - листовки, флаери, каталози, трансперанти, билбордове, табели и други. Цялостен дизайн на статичен или динамичен уеб...
Група: Креатив и дизайн на рекламата
Регистрация на фирми
 
Цена:
300 BGN
ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ Регистрация на дружество с ограничена отговорност - ЕООД и ООД Регистрация на едноличен търговец - ЕТ Регистрация насъбирателно дружество - СД Регистрация накомандитно дружество - КД ● Регистрация на акционерно дружество - АД, ЕАД, КДА Регистрация на консорциум,...
Група: Търсене и регистрация на фирми в търговския регистър
Счетоводство на фирми
 
Цена:
97.79 BGN
Акуратнисчетоводни услуги и счетоводно обслужване. Цени по избор на клиента, съобразно различни методи на ценообразуване. Плащане за свършена работа, а не за престиране на работна сила (трудов договор). Посещение на място при клиента. Прогнозиране на годишен финансов резултат на фирмата. Отказ от...
Група: Внедряване и водене на счетоводство
LiveInternet

Описание

Пълен асортимент на стоки и услуги на компания Евристика, ЕООД. Всичка информация за Евристика, ЕООД в Русе (България).